ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելման հիմունքներ»

2023 թվականի հունիսի 19-30-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Համաճարակաբանության, տրոպիկական հիվանդությունների և հիգիենայի ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ համաճարակաբաններ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր