ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
"Ինչպե՞ս հաղթահարել անորոշությունը" թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Շարունակական մասնագիտական զարգացում ՓԲԸ կողմից ստեղծվել է «Ինչպե՞ս հաղթահարել անորոշությունը․ Անորոշության ասպեկտների քննարկումը ինֆեկցիոն հիվանդությունների օրինակ վրա, հաճախ տրվող հարցեր կապված ՄԻԱՎ և հեպատիտների համար կիրառվող դեղանյութների համատեղելիության վերաբերյալ, ոչ միայն իրար հետ այլ նաև հոգեակտիվ պրեպարատների հետ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր