ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վիրաբուժության և անեսթեզիայի ընդհանուր ունակություններ թեմայով դասընթաց

2022 թվականի նոյեմբերի 16-ից դեկտեմբերի 16-ը առցանց՝ Զում հարթակով տեղի կունենա «Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Վիրաբուժության և անեսթեզիայի ընդհանուր ունակություններ թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 108 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր