ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տրավմատիկ սթրես, հետտրավմային սթրեսային խանգարում, հաղթահարման ուղիները»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Տրավմատիկ սթրես, հետտրավմային սթրեսային խանգարում, հաղթահարման ուղիները» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, հոգեբաններ, կլինիկական հոգեբաններ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 36 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր