ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հենարանի հասկացողությունը օրթոդոնտիայում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում, «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Հենարանի հասկացողությունը օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ օրթոդոնտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 15 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր