ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի ստեղծման առաջընթացը նախագծումից մինչև սպառում» թեմայով գիտաժողով

2022թ. սեպտեմբերի 26-28-ը Երևանում (ԵՊԲՀ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Դեղերի ստեղծման առաջընթացը նախագծումից մինչև սպառում» թեմայով գիտաժողով: Գիտաժողովի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մաս 1-ի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, մաս 2-ի մասնակիցներին` ՇՄԶ 6 տեսական կրեդիտ, մաս 3-ի մասնակիցներին` ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր