ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տեսողական օրգանի անոթային պաթոլոգիաներ, ախտորոշում եվ բուժում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Հետբուհական կրթության ակնաբուժության ամբիոն` Քանաքեռ-Զեյթուն ԲԿ) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 16․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ ակնաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 30 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Ահարոն Գաբրիելյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական կրեդիտ, Վարդիթեր Բալյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ, Արա Շարանբեկյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Էլլադա Եսայանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր