ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական անհետաձգելի բուժօգնություն»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Հայաստանի անհետաձգելի և աղետների բժշկության միջազգային ուսումնավարժական կենտրոն»-ի կողմից կանցկացվի «Մանկական անհետաձգելի բուժօգնություն» թեմայով ուսումնավարժական դասընթացի ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգներ, սրտաբաններ, նյարդաբաններ, շտապ և անհետաձգելի բժշկության բժիշկներ և բուժքույրեր, մանկաբույժներ, մանկական բուժքույրեր, բուժքույր-անեսթեզիստներ, ինտենսիվ բուժքույրեր, սրտաբանության և նյարդաբանության բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհել ՇՄԶ 7 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 093177717 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր