ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահության ֆինանսավորման խորհրդատու, թիմի ղեկավար

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահության տնտեսագիտության, ֆինանսավորման, կառավարման, հաշվապահական հաշվառման հարցերով խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր