ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ակտուար

Առողջապահության նախարարությանն անհրաժեշտ է ակտուարական հաշվարկների իրականացում համապատասխան ակտուարի ներգրավմամբ՝ սույն աշխատանքի նկարագրով նախատեսված գործողությունները սահմանված ժամկետներում իրականացնելու, ինչպես նաև ԱՀԱ ներդրման այլ միջոցառումներով նախատեսված ուղղություններով ակտուարի խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով։

Ծրագիր