ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆարմակոգենոմիկան եվ անհատական բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․ -ի հոկտեմբերի 15-ից 2024 թ.-ի հոկտեմբերի 15-ը կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Բժշկական գենետիկայի ամբիոն՝ Աբովյան 34/2) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 06․11-22․12 • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 53 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Դավիթ Բաբիկյանին՝ ՇՄԶ 53 տեսական կրեդիտ և 30 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր