ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սիրտ թոքային վերակենդանացում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց

2022 թվականին կրկնողաբար Երևանում («ԵՊԲՀ ուսումնական սիմուլյացիոն կենտրոն») տեղի կունենա ԵՊԲՀ «Կարիերայի Կենտրոն»-ի կողմից կազմակերպվող առաջին բուժօգնության «Սիրտ թոքային վերակենդանացում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Ղաջոյան Մարինա՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Հարությունյան Ջեմմա՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Հովհաննիսյան Տաթևիկ՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր