ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օկլյուզիոն խնդիրների լուծումը առօրյա ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Օկլյուզիոն խնդիրների լուծումը առօրյա ստոմատոլոգիական պրակտիկայում» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 13, 2018թ., ք․ Երևան։

Ծրագիր