ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոկոնտակտային (պարենտերալ) ուղով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակաբանությունը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Հեմոկոնտակտային (պարենտերալ) ուղով փոխանցվող վիրուսային հեպատիտների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակաբանությունը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 11 տեսական և 19 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր