ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
(Նորածինների վերակենդանացման ծրագիր) թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում («Էրեբունի ԲԿ՝ ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թեապիայի ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Սիրտ-թոքային վերակենդանացում։ ՀԿԱ։ ԸՍԿԱ։ ՆՎԾ (Հիմնական կենսապահովման և ընդլայնված սիրտ-անոթային կենսապահովման վերակենդանացման միջոցառումներ։ Նորածինների վերակենդանացման ծրագիր)» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Հասմիկ Հակոբի Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր