ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամի կարծր հյուսվածքների կարիեսային և ոչ կարիեսային ախտահարումներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից «Ատամի կարծր հյուսվածքների կարիեսային և ոչ կարիեսային ախտահարումներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Լազար Եսայանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Վահե Ազատյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Աննա Ավետիսյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Շարիմանյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր