ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց

2022թ․-ից կրկնողաբար ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում տեղի կունենա Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից կազմակերպվող «Առաջին օգնություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 3 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 060 625 056:

Ծրագիր