ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները թերապիայում» թեմայով դասընթաց

2022թ. հուլիսի 11–ից օգոստոսի 10–ը (««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ գրասենյակ կամ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները թերապիայում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 54 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր