ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հիմնական կենսաապահովում» թեմայով կոնֆերանս

Ապրիլի 27, 28-ին կրկնողաբար, 2023 թ․, ք․ Երևան (Շտապ բժշկական օգնության կայան) «Թրավելինգ Դոքտորս» Առողջապահական ՀԿ • Գրություն՝ 27․11 (ԱԱԻ), 29․11 (Գյումրու ՇՕ կայան) • Թիրախային լսարան՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 24-26, յուրաքանչյուր խմբում՝ 6 հոգի • Մասնակիցներին՝ շնորհել ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Անուշավան Վիրաբյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Լին Քոջամանյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Մարիաննա Ամատունուն՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, Նաիրի Մարի Կարապետյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 055110785

Ծրագիր