ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ»

2023 թվականի հունիսի 19- 30-ը կրկնողաբար Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Սպորտային բժշկության հիմնական խնդիրներ, բժշկական հսկողության մեթոդներ» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ սպորտային բժիշկներ, մանկաբույժներ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 19 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր