ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 29․04-31․05 • Թիրախային լսարան՝ անեսթեզիոլոգներ-ռեանիմատոլոգներ, շտապ և անհետաձգելի բժշկության մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 75 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Իրինա Մալխասյանին՝ ՇՄԶ 45 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ, Հայկ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 30 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր