ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ցավի կառավարում ժամանակակից բժշկության մեջ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր

Ծրագիր