ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ճառագայթային ախտորոշումը ստոմատոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ռենտգեն-լաբորանտներ, ստոմատոլոգիական կաբինետի բուժքույրեր։ Մասնակիցներին կշնորհվեն ՇՄԶ 8 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր