ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իզոսեռոլոգիական հետազոտությունների պրակտիկ մեթոդների կիրառելիությունը արյան փոխներարկման եվ վերարտադրության մեջ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն՝ Մուրացան 114) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն • Գրություն՝ 16․10-20․10 • Թիրախային լսարան՝ կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետներ, շճաբաններ, լաբորանտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ. մասնակից միջին բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 3 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Իզաբելլա Ազիզյանին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր