ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սեքսոլոգիայի արդի հարցեր»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Սեքսոլոգիայի արդի հարցեր» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ սեքսոպաթոլոգներ, հոգեբույժներ, հոգեթերապևտներ, գինեկոլոգներ, ուրոլոգներ, էնդոկրինոլոգներ, նյարդաբաններ, մաշկավեներաբաններ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 53 տեսական և 53 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր