ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անկողնային ռեժիմի բարդությունների կանխարգելում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում (ԵՊԲՀ հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն` «Էրեբունի բժշկական կենտրոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Անկողնային ռեժիմի բարդությունների կանխարգելում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 3 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր