ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների և աուտոիմուն հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումներ ԱԱՊ օղակում»

2022-ից կրկնողաբար Երևանում (Մուրացան հիվանդանոցային համալիր միաժամանակ առցանց՝ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների և աուտոիմուն հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումներ ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 21 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Իրինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 21 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր