ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոն՝ Մարգարյան փող. 6/2), առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 04․09-29․09 • Թիրախային լսարան՝ ստոմատոլոգիական կլինիկաների, կաբինետների բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 1-15 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 36 տեսական և 84 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավար Աննա Աղաջանյանին՝ ՇՄԶ 36 տեսական և 84 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր