ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլոգիական կլինիկայում» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն՝ Աբովյան 58) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 04․09-06․10 • Թիրախային լսարան՝ ստոմատոլոգիական կլինիկաների, կաբինետների բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 38 տեսական և 83 գործնական կրեդիտ․ • դասընթացավարներ Լազար Եսայանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 27 գործնական կրեդիտ, Վահե Ազատյանին՝ ՇՄԶ 23 տեսական և 50 գործնական կրեդիտ, Գայանե Մանրիկյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր