ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ գործառույթները եվ աշխատանքի ծավալը նախադպրոցական եվ դպրոցական հաստատություններում» թեմայով 11-օրյա դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, «Արաբկիր» ԲՀ) ՀՀ ԱՆ Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ • Գրություն՝ 25․09-09․10 • Թիրախային լսարան՝ մանկապարտեզների և դպրոցների բուժքույրեր, ԱԱՊ օղակի բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10-20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 45 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ․ • դասընթացավարներ Կարինե Սարիբեկյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Եվա Մովսեսյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ, Մարգարիտա Մնացականյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Մարությանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Մարիամ Մնացականյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, Սուսաննա Աբրահամյանին՝ ՇՄԶ 14 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ, Գայանե Զաքարյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-23-53-10

Ծրագիր