ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում»

Մարտի 6-13-ը (պարբերաբար) Երևան քաղաքում ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և մարդու վերարտադրողականության ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Արտակարգ իրավիճակներ ծնարանում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, նեոնատոլոգներ, անեսթեզիոլոգներ, մանկաբարձուհիներ, նեոնատալ բուժքույրեր: Ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ: Միջին բուժաշխատողներին` ՇՄԶ 16 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010 235310, 011 300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր