ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթացը

Սկսած 2022 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ «Զում» հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից անցկացվում է «Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» թեմայով դասընթացը: Ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագործներ, դեղագետներ: 1) Մասնակից ավագ բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 48 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ: 2) Մասնակից միջին բուժաշխատողներին կշնորհվի ՇՄԶ 60 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր