ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համաճարակաբանության արդի հարցերը» 5-շաբաթյա թեմայով դասընթաց

2022թ․ հունվարի 01 – 2024թ․հունվարի 01 կրկնողաբար ք. Երևանում (ԵՊԲՀ-ի Համաճարակաբանության ամբիոն) «Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» • Գրություն՝ 04․09-13․10 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-համաճարակաբաններ, լաբորատոր ախտորոշման բժիշկներ, բժիշկ-վարակաբաններ, մասնագիտացմամբ բժիշկներ, առողջապահության կազմակերպիչներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 38 տեսական և ՇՄԶ 82 գործնական կրեդիտ. • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր