ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տեսականից դեպի գործնական․ հոսքային ցիտոմետրիա» թեմայով գիտագործնական սեմինար

Սեպտեմբերի 19-22, 2023թ., ք. Երևան (սեպտեմբերի 19` «Փի Էմ Այ Սայենս հետազոտությունների և մշակումների կենտրոն», Տերյան 105` Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 13-րդ մասնաշենք, սեպտեմբերի 20-22` Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, Հասրաթյան 7) Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիա • Թիրախային լսարան՝ ալերգոլոգներ և իմունոլոգներ, արյունաբաններ, կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 15-20 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 12 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ. • Կոնտակտ +374-93-51-33-91

Ծրագիր