ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամնատեխնիկական գործ․ մոդուլ 6» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Հոկտեմբերի 24-ին, 26-ին, 28-ին, 2023թ., (կրկնողաբար) ք. Երևան («Մեդիտրինա» ՈՒԿ) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ ատամնատեխնիկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 5-7 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 12 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (033)00-32-01

Ծրագիր