ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆարմացիայի եվ կլինիկական դեղաբանության ժամանակակից մոտեցումները (մաս 1-4)» թեմայով դասընթաց

2024 թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ «Ֆարմացիա և մարքեթինգ» ամբիոն) և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ դեղագետներ, կլինիկական դեղագետներ, դեղագործներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ` 5-20 հոգի • մաս 1-ի մասնակից դեղագետներին և կլինիկական դեղագետներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ․ մաս 1-ի մասնակից դեղագործներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, մաս 2-ի մասնակից դեղագետներին և կլինիկական դեղագետներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, մաս 2-ի մասնակից դեղագործներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, մաս 3-ի մասնակից դեղագետներին և կլինիկական դեղագետներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, մաս 3-ի մասնակից դեղագործներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, մաս 4-ի մասնակից դեղագետներին և կլինիկական դեղագետներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, մաս 4-ի մասնակից դեղագործներին շնորհել ՇՄԶ 8 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Կեվորկ Խորոզյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Ժամհարյանին՝ ՇՄԶ 40 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ, Հովհաննես Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010235310

Ծրագիր