ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Նոյեմբերի 27-30, դեկտեմբերի 1, 4, 5, 6, 2023թ., կրկնողաբար, ք. Երևան («Մեդիտրինա» ՈՒԿ՝ Չարենցի 5) և առցանց («Զում» հարթակ) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ առկա 20-25 հոգի, առցանց՝ մինչև 50 հոգի • առկա ձևաչափով մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ, առցանց ձևաչափով մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 32 տեսական կրեդիտ․ դասընթացավար Նինա Գուլիևային՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 033003201

Ծրագիր