ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Որովայնի օրգանների անհետաձգելի վիրաբուժություն»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Որովայնի օրգանների անհետաձգելի վիրաբուժություն» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընդհանուր, կրծքային և անոթային վիրաբույժներ, օնկոլոգներ, պրոկտոլոգներ, գինեկոլոգներ, ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 83 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր