ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2021թ. հուլիսի 5-15-ը (կրկնողաբար) Երևանում («Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Ժամանակակից մոտեցումները էնդոդոնտիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 16 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Նինա Գուլիևային՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 033-003-201։

Ծրագիր