ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում» թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց

2022 թվականի հոկտեմբերից կրկնողաբար Երևանում («ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ», «Սլավմեդ» ԲԿ) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի «Մանկաբուժության ամբիոն»-ի կողմից կազմակերպվող «Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում» թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի՝ մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 67 տեսական և ՇՄԶ 47 գործնական կրեդիտ, դասընթավարներ՝ Կարինե Սարիբեկյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական կրեդիտ, Հովհաննես Ղազարյանին՝ ՇՄԶ 52 տեսական ՇՄԶ 19 գործնական կրեդիտ, Անի Երիցյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական ՇՄԶ 45 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր