ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ դերը առողջապահության համակարգում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր

«Բուժքրոջ դերը առողջապահության համակարգում» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 26, 2018թ., ք․ Երևան

Ծրագիր