ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Տիպ 1 շաքարային դիաբետ» թեմայով 5-օրյա դասընթացի ծրագիրը (հուլիս-հոկտեմբեր, 2018թ.)

Հուլիս - հեկտեմբեր, 2018թ, ք․ Երևան ("Մուրացան" հիվանդանոցային համալիրի հանրապետական մանկական էնդոկրին դիսպանսեր։)

Ծրագիր