ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միզուղիների վարակներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն, Մուրացան հիվանդանոցային համալիր կամ առցանց՝ Զում հարթակ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Միզուղիների վարակներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Արմինե Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր