ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պլանավորման ժամանակակից մոտեցումները իմպլանտոլոգիայում» թեմայով սեմինար

«Պլանավորման ժամանակակից մոտեցումները իմպլանտոլոգիայում» թեմայով սեմինար

Ծրագիր