ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն՝ Կորյունի փող․2) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 13․11-29․12 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 63 տեսական և 147 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Աննա Վարդանյանին՝ ՇՄԶ 63 տեսական և 147 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Սաղաթելյանին՝ ՇՄԶ 63 տեսական և 147 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր