ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիայի 23-րդ տարեկան կոնգրես»

Սեպտեմբերի 29-30, 2023թ., ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ՝ «Կապույտ» դահլիճ) Հայկական ուրոլոգիական ասոցիացիա • Թիրախային լսարան՝ ուրոլոգներ, մանկաբարձ-գինեկոլոգներ, ճառագայթաբաններ, ախտաբանաանատոմներ և կլինիկական մորֆոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 180-200 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 12 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-55-22-08-88

Ծրագիր