ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կլինիկական սրտաբանություն» թեմայով դասընթաց

2024 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Ընդհանուր բշժկության ֆակուլտետի Սրտաբանության ամբիոն, Աբովյան փող․ 60) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ սրտաբաններ, թերապևտներ, ինտենսիվ սրտաբաններ և կարդիոռեանիմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 11 տեսական և 109 գործնական կրեդիտ • Դասընթացավարներ Համայակ Սիսակյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 75 գործնական կրեդիտ Արմեն Օրդյանին՝ ՇՄԶ 8 գործնական կրեդիտ, Արամ Տերտերյանին՝ ՇՄԶ 15 գործնական կրեդիտ, Ցոլակ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 8 գործնական կրեդիտ և Գոռ Մարտիրոսյանին՝ ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (010) 58-31-01

Ծրագիր