ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթացի ծրագիր

«Առողջապահության մարքեթինգ» թեմայով դասընթացի ծրագիրը։ Մայիսի 16-հուլիսի 5, սեպտեմբերի 24-նոյեմբերի 13, 2019թ.

Ծրագիր