ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մարդու գենոմի և գենային մուտացիաների բնութագիրը և մոլեկուլային հիմքերը» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց

2020թ փետրվարից մինչև 2022թ փետրվար ք. Երևանում Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ բժշկական գենետիկայի ամբիոնի կողմից Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպվում է «Մարդու գենոմի և գենային մուտացիաների բնութագիրը և մոլեկուլային հիմքերը» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթաց։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 29 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ։ Կոնտակտային հեռախոսահամարն է ՝ 010-54-43-65։

Ծրագիր