ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վահանաձեվ՝ գեղձ գերձայնային հետազոտության ժամանակակից մեթոդները եվ արձանագրությունները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 02․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ ճառագայթային ախտորոշման բժիշկներ, էնդոկրինոլոգներ, ուռուցքաբաններ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Գառնիկ Ավետիսյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Քրիստինա Պորկշեյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Աննա Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր